Home / TIN THÁM TỬ / Thám tử uy tín Việt Nam

Thám tử uy tín Việt Nam

Công ty thám tử uy tínT&T được thành lập vào năm 2000 bởi Thám tử Huy, vị thám tử đầu tiên ở TPHCM và là người sáng lập ra thực tiễn thám tử hiện đại, đã đặt tên cho văn phòng của mình là Công ty thám tử Sài Gòn T&T. Công ty là đối tác của nhiều cá nhân và doanh nghiệp tại TPHCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Công ty cũng là đối tác quan trọng của các công ty luật uy tín nhất ở Việt Nam. Công ty luôn chứng tỏ năng lực của mình trong việc giải quyết các vấn đề rất phức tạp, trong việc tìm kiếm bằng chứng trong cuộc điều tra.
Văn phòng thám tử Sài Gòn T&T  không phải là một cơ quan “Thám tử” đơn giản, công ty có một mạng lưới điều tra nổi tiếng và rộng khắp toàn quốc.

Đội ngũ chuyên viên điều tra
Đội ngũ chuyên viên điều tra có thể thực hiện bất kỳ dự án điều tra phức tạp nhất. Trung tâm điều tra T&T có một danh mục khách hàng rộng lớn và không đồng nhất bao gồm các công ty tư nhân và các tổ chức, công ty tài chính, doanh nhân, công ty bảo hiểm, các công ty luật, và khách hàng tư nhân. Các dự án điều tra của chúng tôi được lập kế hoạch cẩn thận, chú ý đến các vấn đề của khách hàng, nhằm tìm giải pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để giải quyết từng trường hợp.

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các vấn đề chúng tôi được kêu gọi để giải quyết, với sự tôn trọng đầy đủ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt của chúng tôi, và đảm bảo quyền tự quyết cao nhất.

CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ UY TÍN VIỆT NAM

error: Content is protected !!