Thám tử tư Sài Gòn: Trung tâm giới thiệu việc làm “Ma”

Thám tử Sài gòn T&T điều tra, phát hiện nhiều Trung tâm giới thiệu việc làm “Ma” Theo số liệu điều tra của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn T&T, so với thời gian trước, các trung tâm dịch vụ việc làm “ma” và những đường dây giới thiệu việc làm lừa đảo ven(…)