Người chồng ngoại tình và đứa con rơi (P4)

Kỳ 4: Tiếp cận người chồng ngoại tình Để giải mã những khúc mắc của chị Q, các thám tử sài gòn T&T phải tìm mọi cách tiếp cận với anh Đ, moi hết tâm sự ruột gan của anh. Quả thật biết được những gì đang xảy ra dưới hàng ngàn nơ-ron thần kinh(…)