Home / 2018 / Tháng Một

Archives for Tháng Một 2018

Một số hình thức gián điệp kinh tế xâm nhập vào công ty bạn

Gián điệp kinh tế chủ yếu quan tâm đến những phần liên quan đến sở hữu trí tuệ, dữ liệu tài chính, dữ liệu khách hàng. Chúng thường nhắm đến ăn cắp các thông tin quan trọng của doanh nghiệp, tổ chức nhằm tống tiền hoặc có khi đơn giản chỉ là do thám công…

1 2 3 4
error: Content is protected !!